przy Parafii św. Kazimierza królewicza w Krakowie

Kościół św. Kazimierza w Wilnie

Nie tylko majestatyczne zamki

Dębno, Wiśnicz i Lipnica Murowana

 

Sobota, 17 września 2022 roku  

Planujemy zwiedzić rycerską siedzibę w Dębnie oraz największy po Wawelu zamek w Małopolsce, czyli Wiśnicz. W drodze powrotnej odwiedzimy Lipnicę Murowaną – ziemię wielu świętych i palm. Zapisy w zakrystii oraz kancelarii. Przy zapisie prosimy o podanie rodzaju biletu (normalny / ulgowy).
Koszt wyjazdu (bilety wstępu, przewodnik, ubezpieczenie i autokar) to ok. 120 zł.

Potwierdzony program wycieczki

  • Wyjazd o godz. 9.00
  • godz. 11.oo – Zamek rycerski w Dębnie (XV w.) → mapa
  • godz. 13.3o – Zamek w Wiśniczu (XIV w.) → mapa
    – pełna wersja zwiedzana Zamku wraz z Bastionem VR (ok. 2h).
  • Czas na posiłek
  • godz. 16.oo – Lipnica Murowanamapa
    – zwiedzenie miasto z przewodnikiem (ok. 1,5h).
  • Powrót ok. godz. 19.00

 

Informacje ze stron zwiedzanych obiektów

Zamek w Dębnie

to jedyny na terenie Małopolski zachowany zabytek architektury możnowładczej – rezydencjonalnej. Wzniesiony został w końcu XV wieku w miejscu wcześniejszych założeń z XIII i XIV wieku. Fundatorem był Jakub Dębiński herbu Odrowąż, Kasztelan Krakowski, Kanclerz Wielki Koronny. Jako jedyna zachowana siedziba możnowładcza z roku 1480 zadziwia nowatorstwem na tle ówczesnej nowożytnej architektury świeckiej. Posiada znakomicie zachowany zespół elementów kamieniarskiego wystroju architektonicznego (portale, obramienia okien, wystrój wykuszy). Na całość założenia składają się 4 budynki skupione wokół trapezoidalnego dziedzińca, nakryte czterospadowymi dachami.

Wirtualne zwiedzanie zamku dostępne jest na stronie dziedzictwo.kulturadebno.pl.

Zamek w Wiśniczu

stoi na północnym skraju cypla wcinającego się doliną Leksandrówki. Ma formę regularnej, czteroskrzydłowej budowli z dziedzińcem i czterema wieżami. Jego początki wiążą się z działalnością gospodarczą Kmitów herbu Szreniawa, którzy około połowy XIV w. rozpoczęli tworzenie wokół Wiśnicza klucza posiadłości ziemskich. Wzniesiony w tym czasie zamek pełnił funkcję obronnej rezydencji właścicieli.

Fundatorem warownej siedziby był Jan Kmita, sprawujący w latach 70. XIV urzędy starosty sieradzkiego, ruskiego i krakowskiego. Po raz pierwszy istnienie zamku („castrum”) poświadczają rachunki żup bocheńskich z lat 1396.

Lipnica Murowana

Zabytki na terenie Gminy Lipnica Murowana: Drewniany Kościół św. Leonarda, Kościół św. Szymona z Lipnicy, Kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła, Zabytkowy Rynek w Lipnicy Murowanej, Dwór Ledóchowskich, Figura św. Floriana, Pomnik króla Władysława Łokietka, Izba regionalna.

Back to top