przy Parafii św. Kazimierza królewicza w Krakowie

Kościół św. Kazimierza w Wilnie

Boży Grób

Pielgrzymka do XII w. korzeni

chrześcijaństwa na krakowskiej ziemi

 

Sobota, 18 września 2021 roku 

 

Tak się złożyło, że w XII wieku powstały dwie – bardzo ważne w historii chrześcijaństwa na naszej ziemi – budowle. Planowaliśmy do nich dotrzeć w wielkopostnym czasie 2020 roku. Wtedy z oczywistych względów się nie udało. Próbujemy ponownie zobaczyć i pomodlić się u korzeni chrześcijaństwa na krakowskiej ziemi.

 

Ramowy program pielgrzymki

  • godz. 7.30 – Wyjazd bezpośrednio po Mszy św. (droga ok. 1,5 godz.)

Muzeum zegarów w Jędrzejowie

  • godz. 10.00 – Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem w 3 grupach (całość ok. 1,5 godz.)
  • Przejazd z rynku do opactwa (2,5 km)

Archiopactwo Cystersów i Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka (ok. 1160-1223)

  • ok. 12.00 – Poznajemy historie Opactwa (opowiada Brat zakonny)
  • "Modlitwa o dar miłości" w kaplicy Błogosławionego
  • Przejazd do Miechowa (ok. 40 min)

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

  • 14.00 – Posiłek (drugie danie) w domu pielgrzyma w Miechowie (do 14.50)
  • 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w Kaplicy Grobu
  • Historie Bazyliki i Grobu Bożego opowie Siostra
  • Nabożeństwo pasyjne w krużgankach Bazyliki (droga krzyżowa)

Powrót do Krakowa ok. godz. 19.00

 

Koszt: ok. 60 zł (w tym bilet i przewodnik po Muzeum Zegarów oraz posiłek w Miechowie).

 

Informacje o odwiedzanych miejscach

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Tu znajduje się (prawdopodobnie) najstarsza na świecie replika Grobu Chrystusa w Jerozolimie (z 1163 roku).

Z tym Sanktuarium związany jest też św. Jan Kanty. Mianowicie w roku 1421, na prośbę zakonników, bożogrobców, został kierownikiem tamtejszej szkoły klasztornej. Tu też głosił kazania w języku polskim oraz przepisywał dzieła, szczególnie św. Augustyna, gdyż bożogrobcy jako kanonicy regularni opierali się na regule zakonnej opracowanej przez Świętego Biskupa Hippony.

Bazylika Grobu Bożego

 

Archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie

Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce (z 1140 r.) i Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka.

Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

 

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie specjalizujące się głównie w prezentacji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych. Powstało w oparciu o prywatną kolekcję lekarza z Jędrzejowa Feliksa Przypkowskiego, który od 1895 gromadził zabytkowe zegary słoneczne, a także literaturę i inne materiały poświęcone gnomonice, następnie znacząco rozbudowaną przez jego syna Tadeusza Przypkowskiego.

Stała wystawa kolekcji Feliksa Przypkowskiego została udostępniona publicznie w 1909 w Jędrzejowie i od tego czasu była ciągle rozbudowywana i eksponowana w różnych budynkach Jędrzejowa z wyjątkiem okresu obu wojen światowych. W 1962 Przypkowscy przekazali kolekcję Państwu, przy czym zachowali wpływ na kształt muzeum, ponieważ Tadeusz, a po jego śmierci jego syn Piotr byli dyrektorami tej instytucji.

Muzeum mieści się w dwóch zabytkowych domach: byłej aptece z początku XVIII wieku i siedzibie Przypkowskich z 1906. Na tej ostatniej znajduje się kopuła obserwatorium astronomicznego z 1913, a ściany od podwórza pokrywa neorenesansowe graffito z 1955.

Muzeum zegarów im. Przypkowskich

Back to top