przy Parafii św. Kazimierza królewicza w Krakowie

Wielkopostna pielgrzymka

Śladem św. Jana Kantego i bł. Wincentego Kadłubka

28 marca 2020 roku (ok. 165 km)  

 

Z racji oczywistych pielgrzymkę przekładamy na czas spokojniejszy...

 

Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie

Tu znajduje się (prawdopodobnie) najstarsza na świecie replika Grobu Chrystusa w Jerozolimie (1163).

Z tym Sanktuarium związany jest też św. Jan Kanty. Mianowicie w roku 1421, na prośbę zakonników, bożogrobców, został kierownikiem tamtejszej szkoły klasztornej. Tu też głosił kazania w języku polskim oraz przepisywał dzieła, szczególnie św. Augustyna, gdyż bożogrobcy jako kanonicy regularni opierali się na regule zakonnej opracowanej przez wspomnianego biskupa Hippony.

Sanktuarium Grobu Bożego

 

Archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie

Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce (z 1140 r.) i Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka.

Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

 

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie specjalizujące się głównie w prezentacji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych. Powstało w oparciu o prywatną kolekcję lekarza z Jędrzejowa Feliksa Przypkowskiego, który od 1895 gromadził zabytkowe zegary słoneczne, a także literaturę i inne materiały poświęcone gnomonice, następnie znacząco rozbudowaną przez jego syna Tadeusza Przypkowskiego.

Stała wystawa kolekcji Feliksa Przypkowskiego została udostępniona publicznie w 1909 w Jędrzejowie i od tego czasu była ciągle rozbudowywana i eksponowana w różnych budynkach Jędrzejowa z wyjątkiem okresu obu wojen światowych. W 1962 Przypkowscy przekazali kolekcję Państwu, przy czym zachowali wpływ na kształt muzeum, ponieważ Tadeusz, a po jego śmierci jego syn Piotr byli dyrektorami tej instytucji.

Muzeum mieści się w dwóch zabytkowych domach: byłej aptece z początku XVIII wieku i siedzibie Przypkowskich z 1906. Na tej ostatniej znajduje się kopuła obserwatorium astronomicznego z 1913, a ściany od podwórza pokrywa neorenesansowe graffito z 1955.

Muzeum zegarów im. Przypkowskich

Back to top