przy Parafii św. Kazimierza królewicza w Krakowie

Kościół św. Kazimierza w Wilnie

Ślub Jana Kazimierza

Śluby lwowskie Jana II Kazimierza

A.D. 2020 roku

Jedziemy zobaczyć piękny Lwów i tam, w Katedrze łacińskiej Wniebowzięcia NMP odnowić – w imieniu naszej Parafii – Śluby lwowskie złożone przez Jana II Kazimierza Wazę dnia 1 kwietnia 1656 roku przed Obrazem Matki Bożej Łaskawej, Ślicznej Gwiazdy Lwowa.

Wyjazdu nie odwołujemy, choć – z oczywistych względów – nieco musimy przesunąć termin :)

Ślub Jana Kazimierza

Śluby lwowskie Jana II Kazimierza

A.D. 2020 roku

Jedziemy zobaczyć piękny Lwów i tam, w Katedrze łacińskiej Wniebowzięcia NMP odnowić – w imieniu naszej Parafii – Śluby lwowskie złożone przez Jana II Kazimierza Wazę dnia 1 kwietnia 1656 roku przed Obrazem Matki Bożej Łaskawej, Ślicznej Gwiazdy Lwowa.

Wyjazdu nie odwołujemy, choć – z oczywistych względów – nieco musimy przesunąć termin :)

Aktualności

Proponowany termin:

 • Mamy już potwierdzone noclegi w Domu Pielgrzyma w Kalwarii Pacławskiej (1 noc) oraz we Lwowie (2 noce), czyli termin wyjazdu jest już pewny.
 • Ukraina nie należy do Unii Europejskiej dlatego konieczny jest PASZPORT.
 • Po mieście i okolicy będą nas oprowadzać polscy Przewodnicy lwowskiego koła PTTK, dlatego nie bierzemy przewodnika z Polski.
 • Ustalamy warunki i cenę z firmę przewozowa.
 • Czekamy na repertuar Opery na czas naszego wyjazdu we Lwowie.
 • Co chcemy zobaczyć po drodze w Polsce i na Ukrainie zależy od nas – mile widziane wszelkie sugestie!

Program

Program

Program jest nadal aktualny – tylko daty nieco zodyfikujemy...

? – piątek (ok. 280 km)

? – sobota (ok. 110 km)

 • Przejście graniczne w Medyce lub Korczowa-Krakowiec (konieczny paszport!)
 • Przyjazd do Lwowa i zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem PTTK
 • Nocleg w Domu Pielgrzyma przy Seminarium Archidiecezji Lwowskiej (Lwów-Brzuchowice) – 10 km na północ od Rynku Starego Miasta

? – niedziela

? – poniedziałek

 • Okolice Lwowa
 • Wieczorem wyjazd na granice
 • Powrót do Krakowa w późnych godzinach wieczornych lub nocnych (zależnie od czasu na granicy)

Lwów

Plany na Lwów (sobota - niedziela)

 • Odnowienie Ślubów Jana Kazimierza w Bazylice Wniebowzięcia NMP (niedziela)
 • Trzy lwowskie katedry katolickie:
  • Bazylika Wniebowzięcia NMP (katedra łacińska)
  • Katedra Ormiańska Wniebowzięcie NMP z XIV w.
   (autorem projektu rozbudowy świątyni w stronę ul. Krakowskiej był "nasz" Franciszek Mączyński)
  • Sobór św. Jura (katedra Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego)
 • Najważniejsze kościoły:
  • Kaplica Boimów (przy katedrze łacińskiej)
  • Kościół Bożego Ciała i klasztor dominikanów
  • Kościół św. Piotra i Pawła (greko-katolicka katedra garnizonowa) oraz klasztor Jezuitów
  • Kościół św. Andrzeja i klasztor Bernardynów
  • Kościół i klasztor karmelitów bosych
  • Kościół MB Gromnicznej i klasztor karmelitanek bosych
  • Kościół św. Kazimierza
  • oraz wiele innych…
 • Cerkwie (m.in.):
  • Cerkiew Przemienienia Pańskiego (katolicka)
  • Cerkiew Wołoska Zaśnięcia MB z kaplicą Trzech Świętych Hierarchów (prawosławna)
  • Cerkiew Archanioła Michała (dawniej kościół Nawiedzenia NNP) i klasztor karmelitów
  • Cerkiew św. Olgi i Elżbiety (dawniej kościół św. Elżbiety)
 • Rynek Starego Miasta z Ratuszem i Kamienicą Królewską zwaną "Małym Wawelem"
 • Pomnik Adama Mickiewicza (podobno najpiękniejszy na świecie!) i Plac Halicki
 • Wały Hetmańskie (obecnie Prospekt Swobody)
 • Uniwersytet Jana Kazimierza (obecnie im. Iwana Franki)
 • Cmentarz Łyczakowski z kwaterą Orląt
 • Kopiec Unii Lubelskiej
 • Spektakl w Operze Lwowskiej, np. "Mojżesz", zob. repertuar, (sobota lub niedziela wieczór)

Polskie miejsca wokół Lwowa (poniedziałek)

  • Okolice Lwowa np.: Krzemieniec
  • Olesko (tu 17.08.1629 urodził się Jan, późniejszy król Jan III Sobieskiego)
  • może także: Truskawiec, Drohobycz, Poczajów...

Śluby lwowskie

Obraz Matki Bożej Łaskawej

Śluby lwowskie

Ślubowanie złożone 1 kwietnia 1656 roku przez króla Jana II Kazimierza Wazę (1609-1672) – w czasie potopu szwedzkiego – przed obrazem Matki Bożej Łaskawej Ślicznej Gwiazdy Lwowa w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Autorem tekstu tych ślubów jest św. Andrzej Bobola.

 

Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę…

A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony przymuszony jestem z narodem polskim do nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku, obiecuję Tobie, moim, ministrów, senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy Królestwa Polskiego rozszerzać, czynić wolą, że gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam wiktoryę nad Szwedem, będę się starał, aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta!

A że z wielkim żalem serca mego uznaję, dla jęczenia w presji ubogiego pospólstwa oraczów, przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego sprawiedliwą karę przez siedem lat w królestwie moim różnymi plagami trapiąca nad wszystkich ponoszę, obowiązuje się, iż po uczynionym pokoju starać się będę ze stanami Rzeczypospolitej usilnie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, w czym, Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, jakoś mnie natchnęła do uczynienia tego wotum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełniania tego, co obiecuję.

Back to top