przy Parafii św. Kazimierza królewicza w Krakowie

Katedra Wawelska

Ślady Jagiellonów

 

Oto tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią, budowy tej częścią.
Oto i my teraz przydajemy miary ciału temu – i my teraz dopiero wśród tych murów jesteśmy Polską.

Stanisław Wyspiański, "Wyzwolenie", 1902.

→ Jagiellonowie na polskim tronie

Katedra Wawelska

Ślady Jagiellonów

 

Oto tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią, budowy tej częścią.
Oto i my teraz przydajemy miary ciału temu – i my teraz dopiero wśród tych murów jesteśmy Polską.

Stanisław Wyspiański, "Wyzwolenie", 1902.

→ Jagiellonowie na polskim tronie

I pokolenie

I pokolenie Jagiellonów

Nagrobek Władysława II Jagiełły
Władysław II Jagiełło

ur. ok. 1362 lub ok. 1352
zm. 1 czerwca 1434 w Gródku.

Nagrobek został wykonany przez nieznanego autora z czerwonego marmuru prawdopodobnie jeszcze za życia monarchy (przed 1432).

Nakrywa go wsparty na 8 kolumnach o kapitelach korynckich, renesansowy baldachim wykonany z piaskowca w latach 1519–1524 z fundacji króla Zygmunta I Starego dzieło warsztatu Bartolommeo Berrecciego.

W 1753 roku nagrobek przeniesiono do kaplicy świętokrzyskiej; na pierwotne miejsce powrócił na początku XX wieku.

   

II pokolenie

II pokolenie Jagiellonów

Kazimierz Jagiellonczyk - nagrobek
Kazimierz IV Jagiellończyk

ur. 30 listopada 1427 w Krakowie
zm. 7 czerwca 1492 w Grodnie.

Ten nagrobek to jeden z ważniejszych przykładów późnogotyckiej rzeźby w Polsce, dzieło Wita Stwosza. Znajduje się w Kaplicy Świętokrzyskiej.

   
   

III pokolenie

III pokolenie Jagiellonów

   
Jan I Olbracht
[4.] Jan I Olbracht (Albrecht)

ur. 27 grudnia 1459 w Krakowie
zm. 17 czerwca 1501 w Toruniu.

król Polski w latach 1492–1501,
książę głogowski 1491–1498.

"Z Bożej łaski król Polski, ziemi krakowskiej, sandomierskiej, łęczyckiej, sieradzkiej, Kujaw, najwyższy książę Litwy, pan i dziedzic Rusi, Prus, Chełmna, Elbląga i Pomorza"

Zygmuny I Stary
[8.] Zygmunt I Stary

ur. 1 stycznia 1467 w Kozienicach,
zm. 1 kwietnia 1548 w Krakowie.

od roku 1506 wielki książę litewski,
od 1507 roku król Polski.

Dwukrotnie żonaty:
Barbara Zápolya (1512),
Bona z rodu Sforzów (1518).

 

Płyta nagrobna kard. Fryderyka
[9.] kard. Fryderyk Jagiellończyk

ur. 27 kwietnia 1468 w Krakowie
zm. 14 marca 1503 w Krakowie.

Pionowa przednia płyta nagrobna wykonana z brązu w 1510 roku w Norymberdze, w warsztacie Vischerów z fundacji króla Zygmunta I Starego.

Scena przedstawia zmarłego kardynała, polecanego Matce Bożej z Dzieciątkiem przez św. Stanisława, któremu towarzyszy Piotrowin.

   

IV pokolenie

IV pokolenie Jagiellonów

Zygmunt II August
Zygmunt II August (1520-1572)

ur. 1 sierpnia 1520 w Krakowie,
zm. 7 lipca 1572 w Knyszynie.

– syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy.

Ostatni męski przedstawiciel dynastii Jagiellonów.

Nagrobek w Kaplicy Zygmuntowskiej wykonany przez Santi Gucci w latach 1574-1575 z fundacji Anny Jagiellonki.

   
   
   

 

Back to top