przy Parafii św. Kazimierza królewicza w Krakowie

Kościół św. Kazimierza w Wilnie

Herb Jagiellonów

Dynastia Jagiellonów

Władysław II Jagiełło (1386) – Zygmunt II August (1572)

Po dynastii Piastów panującej w Polsce do 1370 roku (śmierć Kazimierza Wielkiego) i krótkim panowaniu Andegawenów (Ludwik 1370-1382 i Jadwiga od 1383), do władzy dochodzą Jagiellonowie.

W 1386 roku królem Polski u boku Jadwigi Andegaweńskiej został Władysław II Jagiełło, wielki książę litewski. Założona przez niego dynastia Jagiellonów panowała w Polsce i na Litwie do 1572 roku (śmierć Zygmunta II Augusta).

Po niej władzę sprawują królowie elekcyjni. Ten okres zaczyna się w 1573 roku (wybór Henryka Walezego) i trwa do 1795 roku (abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego).

→ Ślady Jagiellonów w Katedrze Wawelskiej

Herb Jagiellonów

Dynastia Jagiellonów

Władysław II Jagiełło (1386) – Zygmunt II August (1572)

Po dynastii Piastów panującej w Polsce do 1370 roku (śmierć Kazimierza Wielkiego) i krótkim panowaniu Andegawenów (Ludwik 1370-1382 i Jadwiga od 1383), do władzy dochodzą Jagiellonowie.

W 1386 roku królem Polski u boku Jadwigi Andegaweńskiej został Władysław II Jagiełło, wielki książę litewski. Założona przez niego dynastia Jagiellonów panowała w Polsce i na Litwie do 1572 roku (śmierć Zygmunta II Augusta).

Po niej władzę sprawują królowie elekcyjni. Ten okres zaczyna się w 1573 roku (wybór Henryka Walezego) i trwa do 1795 roku (abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego).

→ Ślady Jagiellonów w Katedrze Wawelskiej

Rodzina

Rodzina św. Kazimierza

I pokolenie:

 • Władysław II Jagiełło (1352/1362 - 1.06.1434)
  & Jadwiga Andegaweńska (1373/1374 - 17.07.1399) – córka Elżbieta Bonifacja (22.06 - 13.07.1399)
  & Anna Cylejska (1380/1381 - 20/21.03.1416)
  & Elżbieta z Pilczy (Pilicy) Granowska (1372 - 12.05.1420) – ślub w Sanoku, 2.05.1417
  & Zofia Holszańska (ok. 1405 - 21.09.1461)

II pokolenie – dzieci Władysława Jagiełły i Zofii:

 • (…)
 • Władysław III Warneńczyk (1424 - 1444), król Polski i Węgier
 • Kazimierz IV Jagiellończyk (30.11.1472 - 7.06.1492)
  & Elżbieta Rakuszanka (1436 - 30.08.1505) – ślub, 7 lub 24 lutego 1422 roku w Nowogródku.

III pokolenie – dzieci Kazimierza i Elżbiety:

 1. Władysław II Jagiellończyk (1456-1516) – król Czech i Węgier
 2. Jadwiga Jagiellonka (1457-1502) – żona Jerzego Bogatego, księcia bawarskiego
 3. św. Kazimierz (1458-1484) – patron Polski i Litwy
 4. Jan I Olbracht (1459 - 17.06.1501 w Toruniu) – król Polski (1492–1501), książę głogowski (1491-1498)
 5. Aleksander Jagiellończyk (1461-1506) – król Polski (1501-1506) i wielki książę Litwy (1492-1506)
 6. Zofia Jagiellonka (1464-1512) – żona Fryderyka, elektora brandenburskiego na Ansbach, i matka wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna
 7. Elżbieta Jagiellonka (1465-1466)
 8. Zygmunt I Stary (1467-1548) – król Polski (1506-1548) i wielki książę Litwy (1506-1548)
 9. Fryderyk Jagiellończyk (1468-1503) – biskup krakowski, kardynał i arcybiskup gnieźnieński
 10. Elżbieta Jagiellonka (1472-1480/1481)
 11. Anna Jagiellonka (1476-1503) – żona Bogusława X, księcia pomorskiego
 12. Barbara Jagiellonka (1478-1534) – żona Jerzego Brodatego, księcia saskiego
 13. Elżbieta Jagiellonka (1482-1517) – żona Fryderyka II, księcia legnickiego

IV pokolenie – dzieci Zygmunta I Starego i Bony Sforza:

 • (…)
 • Zygmunt II August (1520-1572) – syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, od 1529 wielki książę litewski i od 1530 król Polski (do 1548 koregent), ostatni dziedziczny wielki książę litewski, ostatni męski przedstawiciel dynastii Jagiellonów.
  Z jego inicjatywy Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie – na mocy Unii lubelskiej (1.07.1569) – połączono w jedno państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
 • (…)
 • Anna Jagiellonka (1523-1596), żona Stefana Batorego (1533-1586), króla Polski
 • Katarzyna Jagiellonka (1526-1583), żona Jana III Wazy (1537-1592), króla Szwecji. Matka Zygmunta III Wazy, króla Polski i Szwecji. Pochowana wraz z mężem w katedrze w Uppsali.

Koronacje

Koronacje Jagiellonów na Wawelu

 • 17.11.1370 — Ludwik Węgierski
 • 15.10.1384 — Jadwiga Andegaweńska

 

 • 04.03.1386 — Władysław II Jagiełło
 • 12.02.1424 — Zofia Holszańska, czwarta żona Jagiełły
 • 25.07.1434 — Władysław III Warneńczyk
 • 25.06.1447 — Kazimierz IV Jagiellończyk (koronował abp gnieźnieński i prymas Polski Wincenty Kot)
 • 10.02.1454 — Elżbieta Rakuszanka, żona Kazimierza IV Jagiellończyka
 • 23.09.1492 — Jan I Olbracht
 • 12.12.1501 — Aleksander I Jagiellończyk
 • 24.01.1507 — Zygmunt I Stary
 • 08.02.1512 — Barbara Zapolya, żona Zygmunta Starego
 • 18.04.1518 — Bona Sforza, żona Zygmunta Starego
 • 20.02.1530 — Zygmunt II August

Królowe

Polskie królowe z dynastii Jagiellonów

 • Anna Cylejska 1403-1416
 • Elżbieta Granowska 1417-1420
 • Zofia Holszańska 1424-1434
 • Elżbieta Rakuszanka 1454-1492
 • Helena Moskiewska 1501-1506
 • Barbara Zápolya 1512-1515
 • Bona Sforza 1518-1557
 • Elżbieta Habsburżanka 1543-1545
 • Barbara Radziwiłłówna 1550-1551
 • Katarzyna Habsburżanka 1553-1572

Galeria

Galeria Jagiellonów

Król Kazimierz z królową Elżbietą i ich trzynaścioro dzieciKazimierz IV JagiellończykElżbieta Rakuszanka

Back to top