przy Parafii św. Kazimierza królewicza w Krakowie

Pieczęć Jagiellończyka

Akt założycielski

Powołanie Koła PTTK „Królewicz”

W niedzielę 31 marca 2019 roku ukonstytuowało się Koło PTTK „Królewicz” przy Parafii św. Kazimierza.

Oficjalne zebranie organizacyjne Koła odbyło się dnia 10 maja 2019 roku. Rozpoczęliśmy od wędrówki śladami naszego Patrona. Następnie w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły. wysłuchaliśmy referatu Prezes Oddziału Krakowskiego pan Janusz Worotniak o celach i zadaniach Koła PTTK. Na zakończenie zebrania obecni członkowie Koła "Królewicz" wybrali osoby odpowiedzialne na funkcjonowanie Koła.

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK, na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 roku, zatwierdził (Uchwała 105/UZ/XXXIII/2019) Koło PTTK "Kazimierza" przy Parafii św. Kazimierza w Krakowie, nadając mu nr 13.

Tak więc kiedyś (w podręcznikach do historii) będą nas wymieniać jako Ojców (i Matki) Założycieli/lki. Możemy być z tego dumni już teraz :)

Pieczęć Jagiellończyka

Akt założycielski

Powołanie Koła PTTK „Królewicz”

W niedzielę 31 marca 2019 roku ukonstytuowało się Koło PTTK „Królewicz” przy Parafii św. Kazimierza.

Oficjalne zebranie organizacyjne Koła odbyło się dnia 10 maja 2019 roku. Rozpoczęliśmy od wędrówki śladami naszego Patrona. Następnie w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły. wysłuchaliśmy referatu Prezes Oddziału Krakowskiego pan Janusz Worotniak o celach i zadaniach Koła PTTK. Na zakończenie zebrania obecni członkowie Koła "Królewicz" wybrali osoby odpowiedzialne na funkcjonowanie Koła.

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK, na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 roku, zatwierdził (Uchwała 105/UZ/XXXIII/2019) Koło PTTK "Kazimierza" przy Parafii św. Kazimierza w Krakowie, nadając mu nr 13.

Tak więc kiedyś (w podręcznikach do historii) będą nas wymieniać jako Ojców (i Matki) Założycieli/lki. Możemy być z tego dumni już teraz :)

31 marca

Dlaczego dzień 31 marca?

Data założenia naszego Koła nie jest przypadkowa i nawiązuje do wydarzenia sprzed 518 lat.

31 marca Roku Pańskiego 1501 poseł książęcy Erazm Ciołek (1474-1522) – ówczesny proboszcz katedry wileńskiej – podczas audiencji u papieża Aleksandra VI (1431-1503), wygłosił mowę o królewiczu Kazimierzu, czci jaką jest otaczany w Rzeczpospolitej oraz o cudach, jakie za jego przyczyną zaczęły się dziać. Wtedy nieformalnie rozpoczął się proces kanonizacyjny Patrona naszego Koła.

Tamten dzień był początkiem wędrówki królewicza Kazimierza „na ołtarze”. Ufamy, że nasze wędrowanie też będzie pomocą w drodze do świętości!

Zarząd Koła

Zarząd Koła PTTK "Królewicz":

  • Prezes: ks. Adam Niwiński
  • Wiceprezes: Agnieszka Czołowska
  • Sekretarz: Anna Pajda
  • Skarbnik: Dariusz Ressel
  • Członek Zarządu: Teresa Brasławska-Janik.

Zarząd został wybrany w dniu 10 maja i zatwierdzony przez Władze Oddziału w dniu 22 maja 2019 roku.

Komisja Rewizyjna Koła nie została powołana.

Dokumenty

Protokół założenia Koła PTTK "Królewicz"

Protokół założenia Koła PTTK - str 1 Protokół założenia Koła PTTK - str 2

Back to top